powoływać

powoływać
powoływać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk Ib, powoływaćłuję, powoływaćłuje, powoływaćany {{/stl_8}}– powołać {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIIa, powoływaćam, powoływaća, powoływaćają, powoływaćany {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wyznaczać, wybierać kogoś urzędową, oficjalną decyzją do pełnienia jakichś funkcji urzędowych, wiążących się z przyjęciem określonych praw i obowiązków, podając to do publicznej wiadomości; desygnować, mianować, powierzać{{/stl_7}}{{stl_7}} stanowisko': {{/stl_7}}{{stl_10}}Sejm powołuje prezesa rady ministrów. Powołać komisję śledczą. Powoływać kogoś na urząd, na stanowisko dyrektora. Powołać kogoś na świadka w procesie sądowym. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ustanawiać, tworzyć, organizować coś; powoływać do życia, zakładać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Powołać nowe ministerstwo, instytucję świadka koronnego, urząd. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wzywać rozkazem do podjęcia służby w wojsku; mobilizować, powoływać pod broń': {{/stl_7}}{{stl_10}}Powoływać kolejne roczniki do służby wojskowej. Powołać do czynnej służby, do wojska, do marynarki wojennej, na ćwiczenia. Kiedy cię powołają? {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • powoływać – powołać — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}do życia {{/stl 13}}{{stl 7}} założyć, zainicjować, zapoczątkować coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Powołano do życia kolejną partię. Powoływać do życia nową organizację, zrzeszenie, klub sportowy, bibliotekę. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powoływać – powołać pod broń — {{/stl 13}}{{stl 7}} mobilizować, wcielać do armii : {{/stl 7}}{{stl 10}}W trzecim roku wojny zaczęto powoływać pod broń coraz młodsze roczniki poborowych. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powoływać się – powołać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}{na kogoś, coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} mówiąc, pisząc o czymś, wskazywać na coś (wypowiedzi, stwierdzenia, fakty, zdarzenia itp., które miały miejsce) w celu poparcia swojej racji, sprawy, uzasadnienia czegoś lub skłonienia,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powoływać — Powołać coś do życia «zapoczątkować, utworzyć coś»: Szpitalom pomagają również samorządy i fundacje powoływane do życia przez prywatne i państwowe firmy. ŻW 27/12/2001. Bóg kogoś powołał do swojej chwały zob. chwała 1 …   Słownik frazeologiczny

  • powoływać — → powołać …   Słownik języka polskiego

  • powołać — dk I, powołaćam, powołaćasz, powołaćają, powołaćaj, powołaćał, powołaćany powoływać ndk VIIIa, powołaćłuję, powołaćłujesz, powołaćłuj, powołaćywał, powołaćywany 1. «ustanowić, wyznaczyć, wybrać kogoś na coś, do czegoś; desygnować» Powołać… …   Słownik języka polskiego

  • aklamować — ndk a. dk IV, aklamowaćmuję, aklamowaćmujesz, aklamowaćmuj, aklamowaćował, aklamowaćowany daw. «witać, powitać okrzykiem; uznawać, uznać; powoływać, powołać» Okrzyki aklamujące. Aklamować wybór nowego władcy. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • formować — ndk IV, formowaćmuję, formowaćmujesz, formowaćmuj, formowaćował, formowaćowany 1. «nadawać czemuś określoną formę, kształt; kształtować, wyrabiać» Formować czyjś charakter, pogląd na świat, umysł. 2. «organizować coś, ustanawiać, powoływać do… …   Słownik języka polskiego

  • mobilizować — ndk IV, mobilizowaćzuję, mobilizowaćzujesz, mobilizowaćzuj, mobilizowaćował, mobilizowaćowany 1. «przygotowywać kraj do działań wojennych, dokonywać mobilizacji; powoływać rezerwistów do czynnej służby wojskowej» Mobilizować armię, flotę. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • przepis — m IV, D. u, Ms. przepissie; lm M. y 1. «wskazówka, zwykle pisana, określająca sposób wykonywania, robienia czegoś (zwłaszcza sposób przyrządzania jakiejś potrawy); recepta, zasada, prawidło, reguła» Przepis lekarski. Przepisy ortograficzne,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”